Wynajem miejsca na ognisko

Za przestrzeganie wytycznych  w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-2  zobowiązana jest osoba, która zamawia ognisko.Odpowiada ona za  przebieg imprezy  zgodny z  wytycznymi Inspekcji Sanitarnej.Dotyczy to miedzy innymi środków do dezynfekcji rak, listy uczestników, itd. 

NOWY NUMER 518 796 513 i NOWY MAIL : ogniskamarcelin@gmail.com

Regulamin wynajęcia miejsca na organizacje ogniska. 

Zmiana warunków od 1  stycznia  2020 r.

1.Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.

2.Miejsce na ognisko jest miejscem do wynajęcia na max.50 osób.

3.Miejsce na ognisko jest przeznaczone wyłącznie do organizacji spotkań rodzinnych i okolicznościowych.

4.Nie zezwala na organizacje imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez uzyskania zgody.

5. Zabrania się podnajmowanie miejsca na ognisko dla animatorów i innych firm zajmujących się                              profesjonalną organizacją imprez.

6 .Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego.

7.Postawienie namiotu, Toy –Toya wymaga osobnej zgody.

8. Zorganizowanie ogniska możliwe jest po dokonaniu wpłaty na konto i uzyskaniu potwierdzenia .

9. Zgodę na organizacje ogniska można otrzymać tylko pod nr tel. 518 796 513 lub wysłaniu zapytania na adres   e-mail: ogniskamarcelin@gmail.com i otrzymaniu odpowiedzi z potwierdzeniem zgody na organizacje ogniska po wpłacie całości kwoty na konto. Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od rezerwacji telefonicznej.

W zapytaniu należy podać :termin planowanego  ogniska , czas trwania, nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za wynajem miejsca   na ognisko  i  nr telefonu.

10. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

11.Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są  skutecznego zagaszenia ognia po zakończeniu spotkania.

12.Kije do kiełbasek zakończeniu imprezy w tej samej ilości mają być pozostawione na terenie stajni.Zabrania się łamania i palenia kijków przeznaczonych do pieczenia kiełbasek.

13. Wynajmujący  ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki , utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

14.Po wpłacie całości kwoty na konto ( w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji ) potwierdzam termin.Jeżeli nie będzie wpłaty termin może zostać sprzedany innym zainteresowanym.

 W tytule przelewu proszę podać datę ogniska i godzinę oraz nazwisko osoby rezerwującej. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę musi być podana nazwa firmy ( opcjonalnie NIP )

Nr konta:

87 1020 4027 0000 1402 0740 2193

PPH Bogna

ul.Strzegomska 3

60-194 Poznań

16.Odwołanie ogniska jest możliwe tylko z powodu ulewnego deszczu! Wietrzna i chłodna pogoda nie jest powodem odwołania ogniska.

Tylko z powodu ulewnego deszczu zwracamy wpłatę.

17.W przypadku nie przestrzegania zasad podanych w regulaminie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania.

18. Wpłata na konto jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

19. Powyżej 50 osób  wynajem musi być uzgodniony oraz musi być wynajęty toy- toy.

Cennik wynajęcia miejsca na ognisko.

Do 3 godzin 400,00 zł powyżej tego czasu dopłata za każdą następną godzinę 130,00 zł.

Możliwe jest wynajęcie toy -toy tylko na ogniska do godziny 20.00  i tylko po uzgodnieniu koszt 150,00 zł / 3 godziny. + każda następną 50,00 zł

Cena obejmuje : wynajem miejsca, drewno i kije do kiełbasek.

Wynajęcie kuca  dla dzieci na oprowadzanki : 150,00 zł /godzina.