Wynajem miejsca na ognisko

Regulamin wynajęcia miejsca na organizacje ogniska.

1.Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.

2.Miejsce na ognisko jest miejscem do wynajęcia na max.50 osób.

3.Miejsce na ognisko jest przeznaczone wyłącznie do organizacji spotkań rodzinnych i okolicznościowych.

4.Nie zezwala na organizacje imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez uzyskania zgody.

5. Zabrania się podnajmowanie miejsca na ognisko dla animatorów i innych firm zajmujących się                              profesjonalną organizacją imprez.

6 .Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego bez uzgodnienia.

7.Postawienie namiotu, Toy –Toya wymaga osobnej zgody.

8. Zorganizowanie ogniska możliwe jest po uzyskaniu zgody .

9. Zgodę na organizacje ogniska można otrzymać tylko pod nr tel. 606 763 345 lub wysłaniu zapytania na adres   e-mail: biuro@stajniamarcelin.pl  i otrzymaniu odpowiedzi z potwierdzeniem zgody na organizacje ogniska.

W zapytaniu należy podać :termin planowanego  ogniska , czas trwania, nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za wynajem miejsca   na ognisko  i  nr telefonu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

10. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

11.Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są  skutecznego zagaszenia ognia po zakończeniu spotkania.

11.Kije do kiełbasek zakończeniu imprezy w tej samej ilości mają być pozostawione na terenie stajni.Zabrania się łamania i palenia kijków przeznaczonych do pieczenia kiełbasek.

12. Wynajmujący miejsce na ognisko od Edukacja Terapia Szkolenia Gaja Grażyna Ziałacka ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki , utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

13.Edukacja Terapia Szkolenia Gaja Grażyna Ziałacka nie ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki , utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

14.Wpłata zadatku  w wysokości 100 zł jest potwierdzeniem rezerwacji i akceptacji regulaminu. na konto lub gotówką. Nie wpłacenie zaliczki w terminie 10 dni przed ogniskiem powoduje anulowanie terminu rezerwacji ogniska.W tytule przelewu proszę podać datę ogniska i godzinę oraz nazwisko osoby rezerwującej.

Nr konta:

24 1140 2004 0000 3002 7689 5064

15.Odwołanie ogniska jest możliwe tylko z powodu ulewnego deszczu! Wietrzna i chłodna pogoda nie jest powodem odwołania ogniska.

15.W przypadku nie przestrzegania zasad podanych w regulaminie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania.

Edukacja Terapia Szkolenia Gaja          Grażyna Ziałacka

Cennik wynajęcia miejsca na ognisko

Poniedziałek – Czwartek

Do 3 godzin 250,00 zł powyżej tego czasu dopłata za każdą następną godzinę 50,00zł

Piątek – Niedziela

Do 3 godzin 300,00 zł powyżej tego czasu dopłata za każdą następną godzinę 50,00zł

Możliwe jest rozstawienie namiotów , Toy  -toja,  prądu  za dodatkową opłatą.

Cena obejmuje : wynajem miejsca, drewno i kije do kiełbasek.

Wynajęcie kuca  dla dzieci na oprowadzanki : 120,00 zł /godzina