Wynajem miejsca na ognisko

Regulamin wynajęcia miejsca na organizacje ogniska. 

Zmiana warunków od 1 lipca 2018 r.

1.Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.

2.Miejsce na ognisko jest miejscem do wynajęcia na max.50 osób.

3.Miejsce na ognisko jest przeznaczone wyłącznie do organizacji spotkań rodzinnych i okolicznościowych.

4.Nie zezwala na organizacje imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez uzyskania zgody.

5. Zabrania się podnajmowanie miejsca na ognisko dla animatorów i innych firm zajmujących się                              profesjonalną organizacją imprez.

6 .Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego.

7.Postawienie namiotu, Toy –Toya wymaga osobnej zgody.

8. Zorganizowanie ogniska możliwe jest po dokonaniu wpłaty na konto i uzyskaniu potwierdzenia .

9. Zgodę na organizacje ogniska można otrzymać tylko pod nr tel. 606 763 345 lub wysłaniu zapytania na adres   e-mail: biuro@stajniamarcelin.pl  i otrzymaniu odpowiedzi z potwierdzeniem zgody na organizacje ogniska po wpłacie całości kwoty na konto. Wpłaty należy dokonać w terminie 3 dni od rezerwacji telefonicznej.

W zapytaniu należy podać :termin planowanego  ogniska , czas trwania, nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za wynajem miejsca   na ognisko  i  nr telefonu.

10. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

11.Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są  skutecznego zagaszenia ognia po zakończeniu spotkania.

12.Kije do kiełbasek zakończeniu imprezy w tej samej ilości mają być pozostawione na terenie stajni.Zabrania się łamania i palenia kijków przeznaczonych do pieczenia kiełbasek.

13. Wynajmujący miejsce na ognisko od Edukacja Terapia Szkolenia Gaja Grażyna Ziałacka ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki , utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

14.Edukacja Terapia Szkolenia Gaja Grażyna Ziałacka nie ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki , utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

15.Po wpłacie całości kwoty na konto ( w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji ) potwierdzam termin.Jeżeli nie będzie wpłaty termin może zostać sprzedany innym zainteresowanym.

 .W tytule przelewu proszę podać datę ogniska i godzinę oraz nazwisko osoby rezerwującej.

Nr konta:

24 1140 2004 0000 3002 7689 5064

16.Odwołanie ogniska jest możliwe tylko z powodu ulewnego deszczu! Wietrzna i chłodna pogoda nie jest powodem odwołania ogniska. Z powodu deszczu zwracamy wpłatę.

17.W przypadku nie przestrzegania zasad podanych w regulaminie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania.

18. Wpłata na konto jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

19. Powyżej 50 osób cena za wynajem miejsca na ognisko wynosi 150,00 zł / godzina i koszty toy-toya 150,00 zł

Edukacja Terapia Szkolenia Gaja          Grażyna Ziałacka

Cennik wynajęcia miejsca na ognisko.

Do 3 godzin 300,00 zł powyżej tego czasu dopłata za każdą następną godzinę 100,00 zł.

Możliwe jest wynajęcie toy -toy tylko na ogniska do godziny 20.00  i tylko po uzgodnieniu koszt 150,00 zł / 3 godziny.

Cena obejmuje : wynajem miejsca, drewno i kije do kiełbasek.

Wynajęcie kuca  dla dzieci na oprowadzanki : 150,00 zł /godzina