Regulamin stajni

W naszej stajni zależy nam nie tylko na komforcie i dobrym samopoczuciu Jeźdźców, ale także na ich bezpieczeństwie i dobrych relacjach z instruktorami, dlatego opracowaliśmy regulamin . Pozwoli on na bezpieczne i bezstresowe uprawianie jeździectwa w naszej stajni.
1. Regulamin dotyczy wszystkich osób na terenie stajni.
2. Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci  na ujeżdżalni oraz w terenie przez cały tydzień w uzgodnionych godzinach.
3. Podczas złej pogody zajęcia odbywają się w hali namiotowej.
4. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez osobę posiadającą kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub hipoterapia.
5. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w ternie obowiązuje toczek lub kask do jazdy konnej.
6. Podczas nauki skoków dzieci muszą obowiązkowo posiadać kamizelki.
7. Aktualny cennik dostępny jest dla uczestników na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej .
8. Rezerwacja jazd odbywa się telefonicznie pod nr tel. 606 763 345.
9. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach jazdy konnej które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie .
10. W przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego wymagane jest oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
11. Jeździec niepełnoletni musi także mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej, jeżeli nauka odbywa się bez obecności rodziców na terenie stajni.
12. Przed rozpoczęciem zajęć jazdy konnej instruktor ustala na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.
13. Jeździec musi posiadać ubezpieczenie NW.
14. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wejścia na ujeżdżalnię.
15. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
16. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nie przewidywalnym.
17. Zabrania się karmienia koni oraz wchodzenia na baloty z sianem lub słomą bez zgody instruktora.
18. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
19. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
20. Podjęcie uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu stajni.