Hipoterapia

 

Stajnia na Marcelin zaprasza na zajęcia hipoterapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności:
 • po przebytych chorobach zostawiających trwałe zmiany w sprawności fizycznej i życiu psychicznym,
 • upośledzonych umysłowo,
 • z deficytami rozwojowymi,
 • z uszkodzeniami analizatorów ( wzrok, słuch )
 • niedostosowanych społecznie

Kontakt z końmi dla dziecka niepełnosprawnego i możliwość ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu w leśnym otoczeniu to fantastyczna przygoda, która pomaga w odzyskaniu zdrowia w możliwym do osiągnięcia zakresie. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i stosowana za zgodą lekarza.

Co można osiągnąć dzięki zajęciom z hipoterapii:
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych,
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka w tym poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej,
  • orientacji przestrzennej oraz rozeznanie w schemacie własnego ciała,
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymanie jej przez wymagany zadaniowo czas,
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  • rozwijanie samodzielności i kreatywności,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

Na terenie stajni poza końmi są także inne zwierzęta wykorzystywane do terapii z dziećmi jak psy, kot, kurki i kaczuszki. Poprzez kontakt ze zwierzętami można nauczyć lub wzmocnić wiele umiejętności takich jak odpowiedzialność, umiejętność bycia stanowczym i punktualnym np. podczas karmienia i oporządzania zwierząt.

Metodyka zajęć każdorazowo jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. W swojej pracy terapeuci wykorzystują techniki z kinezjologii edukacyjnej w celu wzmocnienia oczekiwanego pozytywnego efektu. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej i ciepłej atmosferze a terapeuci dokładają wszelkich starań, aby zajęcia były interesujące i przynosiły korzyści zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej.

Nasi terapeuci są członkami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w Warszawie.

Prosimy nie karmić koni !