Monthly Archives: Czerwiec 2020

Harmonogram zajęć na 2020 rok.

Podczas wakacji letnich nie ma jazd indywidualnych dla dzieci. Za przestrzeganie wytycznych  w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-2  zobowiązana jest osoba, która zamawia ognisko.Odpowiada ona za  przebieg imprezy  zgodny z  wytycznymi Inspekcji Sanitarnej.Dotyczy to miedzy innymi środków do dezynfekcji rak, listy uczestników, itd. Warsztaty   letnie w Leśniczówce  : V tydzień...

spacer