Monthly Archives: Czerwiec 2020

Harmonogram zajęć na 2021 rok.

TELEFON 606 763 345 – proszę dzwonić w sprawie jazd, hipoterapii i wycieczek dla dzieci. NOWY TELEFON REZERWACJA OGNISK 518 796 513  mail: ogniskamarcelin@gmail.com Podczas wakacji letnich nie ma jazd indywidualnych dla dzieci. Za przestrzeganie wytycznych  w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV-2  zobowiązana jest osoba, która zamawia ognisko.Odpowiada ona za  przebieg...

spacer